Konsekvenser av vitamin B12-mangel

Vitamin B12 er nødvendig for en rekke stoffskifteprosesser og er medvirkende ved oppbyggingen av cellekjernens DNA. Ved mangel på vitamin B12 oppstår det nedsatt DNA-syntese som gir konsekvenser for produksjon og utvikling av blodceller (hematopoese), slimhinner og spermiogenese (modning av spermatoider til spermatozoer eller spermier).
 

Celle

Ufullstendig produksjon av røde blodceller (erytropoiese ) fører til dannelse av unormalt store røde blodceller/erytrocytter (megaloblaster). 

Vitamin B12 er viktig for normal nerveledning og funksjon av nervesystemet. B12 inngår som coenzym i syntese av homocystein til suksinyl CoA og metylmalonat til metionin. Dette er viktige ledd i DNA-syntese og i myelinlipidstoffskiftet i nervevev. 

Store medisinske leksikon, Pernisiøs anemi, 26.04.2017

Pernisiøs anemi

Pernisiøs anemi har ofte svake symptomer på anemi i begynnelsen. 90% opplever tretthet og slapphet. Andre anemisymptomer er øresus, svimmelhet, hjertebank og hodepine. Forandringer i slimhinnen i munnen kan gi sviende eller brennende fornemmelse i tungen, eventuelt rød og opphovnet tunge. 70% opplever dyspné. 

Nevrologiske symptomer starter ofte som parestesier (prikking og kribling) og nummenhet i fingre og tær. Andre nevrologiske symptomer er hukommenlsessvikt, tap av luktesans, nedsatt smakssans, synstap, svimmelhet og redusert hukommelse. 

Psykiatriske symptomer kan være psykisk treghet og demensutvikling, depresjoner og akutte psykoser.

Norsk elektronisk legehåndbok, Vitamin B12 mangel, 26.04.2017
 

PP-GEP-NOR-0525