Hva er vitamin B12?

Vitamin B12 (kobalamin) er en samlebetegnelse for en stor gruppe stoffer som inneholder kobolt. Vitamin B12 er viktig for utvikling av røde blodceller, for vekst og for å opprettholde normal funksjon av nervesystemet. 

Kroppen produserer ikke vitamin B12 selv og vitaminet må tilføres gjennom maten.  Vitamin B12 fins kun i animalske næringsmidler eller i næringsmidler som er beriket med vitamin B12. Viktige kilder til B12 er egg, melkeprodukter, kjøtt og fisk. 
 

Vitamin B12

Hos voksne er anbefalt inntak av vitamin B12 minimum 1.0- 2.5 µg/dag. Vanlig norsk kost inneholder mye mer vitamin B12 enn dette. Kroppen har et depot av vitamin B12 på 1000 til 6000 µg, nok til å dekke behovet i 2 til 5 år. B12 tas opp i nederste del av tynntarmen, bundet til intrisisk faktor  som produseres i parietalceller i ventrikkelen. Pepsin og saltsyre i magen må til for å frigjøre kobalamin fra kosten, og saft fra bukspyttkjertelen må til for å binde intrisisk faktor og kobalamin.1 

Ved peroral tilførsel av rent vitamin B12 skjer absorpsjon via passiv diffusjon uten binding til intrinsisk faktor (IF). Dette opptaket skjer direkte proporsjonalt med dosen som gis, og har blitt estimert til 1% av denne.2

Vitamin B12 er nødvendig for en rekke stoffskifteprosesser og er medvirkende ved oppbyggingen av cellekjernens DNA. Ved mangel på vitamin B12 kommer det i første rekke symptomer og tegn fra vev med hyppig celledeling. Dette gjelder beinmarg, som produserer røde og hvite blodceller og blodplater, samt slimhinnene i munnen og fordøyelseskanalen. Det kan også komme symptomer fra nervesystemet.3
 

Referanser:

1. Norsk elektronisk legehåndbok, Vitamin B12 mangel, 26.04.2017
2. Behepan SPC punkt 5.2, 22.02.2017
3. Store medisinske leksikon, Pernisiøs anemi, 26.04.2017
 

FKtekst Behepan

PP-GEP-NOR-0525