Diagnostisering av B12-mangel


B12-mangel diagnostiseres ved måling av kobalamin:

  • Over 250 pmol/L: kobalaminmangel lite sannsynlig
  • 100 – 250 pmol/L: kan foreligge funksjonell mangel

Tilleggstester med metylmalonsyre (MMA) og/eller homocystein (tHcy) kan bekrefte intracellulær mangel

  • Under 100 pmol/L (hos voksne): stor sannsynlighet for kobalaminmangel 

 
Aktuelle tilleggsundersøkelser er Hb, MCV, ferritin, blodutstryk, kobalamin, metylmalonat og homocystein.
 
Kilde: Norsk elektronisk legehåndbok, Vitamin B12 mangel, 26.04.2017
 

PP-GEP-NOR-0525