Behandling av B12-mangel


Behandlingsmålet ved B12-mangel er å:

  • korrigere vitamin B12-nivået i kroppen 
  • forhindre utvikling av anemi

Pasienter med irreversible årsaker til B12-mangel må ha livslang behandling med vitamin B12 i farmakologiske doser. For disse pasientene må man planlegge dosering og administrasjonsform, og pasientene må følges opp kontinuerlig.

Det er ikke enighet om hvorvidt pasienter med lette tegn til B12-mangel skal behandles. 
 

Stetoskop

Medikamentell behandling

Tabletter:
Studier tyder på at peroral behandling med cyanokobalamin 1000-2000 µg daglig er like effektivt som intramuskulære injeksjoner for å normalisere hematologiske og nevrologiske symptomer ved B12-mangel. Ved peroral tilførsel av rent vitamin B12 skjer absorpsjon via passiv diffusjon uten binding til intrinsisk faktor (IF). Dette opptaket skjer direkte proporsjonalt med dosen som gis, og har blitt estimert til 1 % av denne. 

Behepan SPC punkt 5.2, 22.02.2017


Medfører noe langsommere remisjon, men dette kan være nyttig hos eldre pasienter.

Etter 2 måneders behandling bør det være tydelig respons. Ved manglende respons skiftes til injeksjonsbehandling.

Norsk elektronisk legehåndbok, Vitamin B12 mangel, 26.04.2017


Injeksjon: 
I Norge er anbefalt praksis å injisere 1000 µg av depotpreparatet av cyanokobalamin ukentlig i 4 uker og deretter hver 3. måned, eller hydroksokobalamin hver 2. måned
Ved alvorlige symptomer kan daglige injeksjoner være nødvendig i startfasen.
 

Peroral eller parenteral behandling? 

Det anbefales initialt behandling med parenteral B12 hos pasienter med vitamin B12-mangel med nevrologiske symptomer og der tilstanden er så alvorlig at det haster å rette opp mangelen.

Parenteral behandling bør tilbys de pasienter som ikke har respons på peroral tilførsel.
  

Spesielle grupper


Veganer (vegetarianere):
Egenbehandling: 7.5 del melk eller 100 gram gulost om dagen dekker dagsbehovet for vitamin B12. 

Det er særlig viktig å sørge for B12-tilskudd under graviditet og amming for å unngå skader på barnet. 


Kilde: Norsk elektronisk legehåndbok, Vitamin B12 mangel, 26.04.2017
 

PP-GEP-NOR-0525