Årsaker til vitamin B12-mangel

Pernisiøs anemi er en autoimmun sykdom som gir en kronisk betennelsestilstand i mageslimhinnen og cellesvinn i magesekkens kjertellag (atrofisk gastritt). Atrofisk gastritt fører til at magesekken mister evnen til å lage saltsyre og skille ut intrinsisk faktor som er nødvendig for effektivt opptak av vitamin B12 nederst i tynntarmen. 
 

tarm

Hos over halvparten av pasientene finner man antistoffer mot intrinsisk faktor og mot parietalcellene som lager intrinsisk faktor. Pernisiøs anemi oppstår like hyppig hos kvinner og menn, og sjelden før 35-årsalderen. B12-mangel ses også ofte sammen med andre autoimmune sykdommer. 
 

Det fins andre årsaker til vitamin B12-mangel enn pernisiøs anemi:

  • Atrofisk gastritt og manglende utskillelse av saltsyre i magesekken (alklorhydri) kan også oppstå på grunn av Helicobacter pylori-gastritt
  • Mangel på intrinsisk faktor kan også oppstå etter gastrektomi (kirurgisk fjerning av magesekken, delvis eller helt) eller på grunn av sykdommer i tynntarmen, slik som Crohns sykdom eller cøliaki. Tarmparasittene Giardia lamblia og Mb. Whipple kan gi malabsorpsjon av vitamin B12
  • Imerslund-Gräsbeck syndrom skyldes defekt transport av B12 i enterocyttene. Denne tilstanden behandles med parenteralt vitamin B12
  • Mangel på vitamin B12 kan skyldes utilstrekkelig inntak:
    Utilstrekkelig inntak er sjelden, men kan sees hos grupper med spesielle kostvaner, blant annet hos veganer
  • Langtidsbruk av protonpumpehemmere, H2-reseptor blokkere og biguanider (metformin) kan føre til nedsatt opptak av vitamin B12 og utvikling av vitamin B12 mangel

Les mer om pernisiøs anemi

Norsk elektronisk legehåndbok, Vitamin B12 mangel, 26.04.2017

FKtekst Behepan

PP-GEP-NOR-0525