Vitamin B12-mangel

Årsak til megaloblastær anemi og ulike nevropsykiatriske symptomer, særlig hos eldre

Vitamin B12-mangel er årsak til megaloblastær anemi og nevropsykiatriske symptomer. Forekomst av B12-mangel øker med alderen. Kliniske funn er tegn på anemi, nevrologiske og nevropsykiatriske symptomer. Noen pasienter vil utvikle pernisiøs anemi. 

Les om pernisiøs anemi Les om vitamin B12

PP-GEP-NOR-0525