Hva er ulcerøs kolitt?

Ulcerøs kolitt er uspesifikk inflammasjon i slimhinnen som er diffus og nesten alltid involverer rektum (proktitt). Ulcerøs kolitt klassifiseres med utgangspunkt i sykdomsaktivitet, klinisk forløp og hvor store deler av kolon som er affisert.


Følgende klassifisering benyttes:

 • Proktitt
  • Inflammasjonen er begrenset til rektum og det er et tydelig skille til normal tarm proksimalt
    
 •  Distal kolitt/venstresidig kolitt
  • Inflammasjonen rammer sigmoideum og/eller descendens, men passerer ikke venstre fleksur
    
 • Utbredt kolitt
  • Inflammasjonen har passert venstre fleksur, men hele tarmen er ikke rammet
    
 • Totalkolitt (pankolitt)
  • Hele kolon er rammet av inflammasjon

Prevalensen av ulcerøs kolitt i Norge er trolig 2-3 per 1000 personer, det vil si at 12.000 personer i Norge lider av denne sykdommen. Insidensen per år er 14 per 100.000 innbyggere. Sykdommen debuterer oftest hos unge voksne (15-40 år). Det er ingen kjønnsforskjeller i forekomst av ulcerøs kolitt.
Årsaken til inflammatorisk tarmsykdom er fortsatt ukjent, men flere faktorer har betydning for sykdomsutvikling. Arvelig disposisjon og aktivering av immunsystemet som følge av manglende toleranse for tarmens naturlige bakterieflora ser ut til å spille en viktig rolle.

 

Bestill pasienthefte

Pasienthefte ulcerøs kolitt

Pasienthefte om ulcerøs kolitt (PP-GEP-NOR-0541)

Relaterte terapiområder

Kilder:

www.legemiddelhandboka.no, T12.6.1 Ulcerøs kolitt (29.06.2018)
Norsk elektronisk legehåndbok, Ulcerøs kolitt (29.06.2018)

FKtekst Inflectra

PP-GEP-NOR-0592