Behandling av ulcerøs kolitt

Målet for behandlingen er å avbryte akutte anfall og å forhindre tilbakefall. Behandlingen av ulcerøs kolitt er avhengig av sykdommens intensitet og utbredelse.

Ikke-medikamentell behandling
Restriktiv kost har ikke vist forebyggende eller terapeutisk effekt.
Kolektomi er kurativ, men ikke alltid for pasienter som er rammet av ekstraintestinale manifestasjoner.

Medikamentell behandling
Målet for behandlingen er å avbryte akutte anfall og å forhindre tilbakefall.
Behandlingen av ulcerøs kolitt er avhengig av sykdommens intensitet og utbredelse.
For medikamentell behandling, se Nasjonale faglige retningslinjer for bruk av TNF-α-hemmere og andre biologiske betennelsesdempende legemidler innen revmatologi, gastroenterologi og dermatologi, Legemiddelhåndboken (T 12) eller annen relevant litteratur og behandlingsretningslinjer.

Tiltak og råd ved ulcerøs kolitt

Pasienten skal ha tett oppfølging, både fra fastlege og spesialist. Frekvensen avgjøres primært av sykdommens alvorlighet, utbredning og varighet. Risikopasienter bør tilbys oppfølging med endoskopi og biopsi på grunn av faren for kreftutvikling. Pasienter som blir behandlet for ulcerøs kolitt er disponert for utvikling av osteoporose og de bør derfor oppfordres til fysisk aktivitet, ikke røyke og være restriktiv med alkoholinntak. Tilskudd av kalsium og vitamin D kan være indisert.
 

Bestill pasienthefte

Pasienthefte ulcerøs kolitt

Pasienthefte om ulcerøs kolitt (PP-GEP-NOR-0541)

Relaterte terapiområder

Kilder:

www.legemiddelhandboka.no, T12.6.1 Ulcerøs kolitt (29.06.2018)
Norsk elektronisk legehåndbok, Ulcerøs kolitt (29.06.2018)

FKtekst Inflectra

PP-GEP-NOR-0592