Årsaker til ulcerøs kolitt

Årsaken er ukjent, men både genetikk og miljøfaktorer er av betydning for utviklingen av ulcerøs kolitt.  Ulcerøs kolitt antas å være en autoimmun sykdom. 


Genetikk

  • Nære slektninger (førstegrad) til en person som er rammet av ulcerøs kolitt har 4-20 ganger økt risiko for sykdomsutvikling sammenlignet med den øvrige befolkningen
  • Den absolutte risikoen for å utvikle ulcerøs kolitt er 7%
  • Av 10 personer med ulcerøs kolitt vil 1-2 personer være i slekt med personer som har inflammatorisk tarmsykdom


Miljøfaktorer

  • NSAID:Bruk av NSAID hos noen pasienter kan stimulere til oppblussing av ulcerøs kolitt
  • Røyking: Personer som røyker sigaretter har cirka 40% lavere risiko for å utvikle ulcerøs kolitt sammenlignet med ikke-røykere. Personer som røyker sigaretter har økt risiko for å utvikle crohns sykdom.
  • Appendisitt: Flere studier har vist en signifikant lavere prevalens hos pasienter med mesenteriell lymfadenitt eller blindtarmbetennelse
  • Luminal flora
  • Gastroenteritt: Ved gastroenteritt med påvist patogen mikrobe er risikoen for residiv ulcerøs kolitt opptil 50%

Den totale effekten av genetikk og miljøfaktorer gir en kontinuerlig stimulering av slimhinnens immunrespons. Denne aktiveringen av slimhinnens immunrespons medfører produksjon av et stort antall uspesifikke inflammasjonsmediatorer og cytokiner. Det er identifisert en rekke pro- og antiinflammatoriske cytokiner ved ulcerøs kolitt, og ubalansen mellom disse cytokinene antas å være viktig for utviklingen av sykdommen. I tillegg vil nedbrytningsprodukter fra pro- og antiinflammatoriske cytokiner direkte eller indirekte kunne bidra til vevsskade og celledød. Identifikasjonen av ulike cytokiner ved ulcerøs kolitt har gjort at dagens terapi er mer målrettet enn tidligere.

 

Bestill pasienthefte

Pasienthefte ulcerøs kolitt

Pasienthefte om ulcerøs kolitt (PP-GEP-NOR-0541)

Relaterte terapiområder

Kilder:

www.legemiddelhandboka.no, T12.6.1 Ulcerøs kolitt (29.06.2018)
Norsk elektronisk legehåndbok, Ulcerøs kolitt (29.06.2018)
 

FKtekst Inflectra

PP-GEP-NOR-0592