Kronisk, inflammatorisk tarmsykdom

Ulcerøs kolitt er en av sykdommene som går under samlebetegnelsen inflammatorisk tarmsykdom, på engelsk kalt inflammatory bowel disease (IBD). 

IBD brukes vanligvis som fellesbetegnelse på ulcerøs kolitt og Crohns sykdom

Nyttig om ulcerøs kolitt

Bestill pasienthefte

Pasienthefte ulcerøs kolitt

Pasienthefte om ulcerøs kolitt (PP-GEP-NOR-0541)

Relaterte terapiområder

Kilder:

www.legemiddelhandboka.no, T12.6.1 Ulcerøs kolitt (29.06.2018)
Norsk elektronisk legehåndbok, Ulcerøs kolitt (29.06.2018)
 

FKtekst Inflectra

PP-GEP-NOR-0592