Kronisk, inflammatorisk tarmsykdom

Ulcerøs kolitt er en av sykdommene som går under samlebetegnelsen inflammatorisk tarmsykdom, på engelsk kalt inflammatory bowel disease (IBD). 

IBD brukes vanligvis som fellesbetegnelse på ulcerøs kolitt og Crohns sykdom.

Hva er ulcerøs kolitt ? Behandling av ulcerøs kolitt

 

Pasienthefte ulcerøs kolitt

Kilder:

www.legemiddelhandboka.no, T12.6.1 Ulcerøs kolitt (17.10.2016)
Norsk elektronisk legehåndbok, Ulcerøs kolitt (17.10.2016)
 

PP-GEP-NOR-0505