Hva er dype venetrombose (DVT) og lungeemboli (LE)?

Dyp venetrombose er dannelse av blodbropp i de dype venene. Slike tromboser oppstår vanligvis i lår, bekken og legg, men kan også oppstå i arm- og skulderområdet.
Lungeemboli  er dannelse av en blodpropp i en eller flere lungearterier. LE er en alvorlig årsak til død hos både kirurgiske og ikke-kirurgiske pasienter og mesteparten av lungeemboli er assosiert med DVT i beina.1

 

Trombose

Årlig insidens av venøs tromboembolisme (VTE) inkluderer dyp venetrombose (DVT) og lungeemboli (LE) er ca. 1,5-2 per 1000 personer.

  • Av disse debuterer 1/3 med lungeemboli. Rundt 1/3 av pasientene er innlagt på sykehus når de får lungeemboli. Insidensen øker med økende alder fra ca. 1 per 10 000 i 20-årsalderen til 1 per 200 i 70-årsalderen.
     

Årsaker til DVT og LE

De viktigste årsakene til dannelse av VTE er endringer i blodets sammensetning, i veneveggen og i blodets strømningsforhold.

Risikofaktorer for VTE

Flere risikofaktorer disponerer for VTE.  Ofte kan årsaken til trombosen være et samspill mellom en eller flere genetiske faktorer og ytre risikofaktorer.

iNN MED BILDE FRA WORDDOC.: TA_TROMBOSE_ARTICLE_PAGE

Referanse:

1) Bell WR, Simon TL. Current status of pulmonary embolic disease: pathophysiology, diagnosis, prevention and treatment. Am Heart J 1982;103:239-62

2) Rhodes S, Bond S, A review of the practical advantages of low molecular weight heparin in the treatment of cancer-related venous thromboembolism, Eur.Jour.Oncol.Nurs, 2008;12: 425-429

PP-GEP-0506