Diagnostisering av dyp venetrombose (DVT) uten symptomer på lungeemboli (LE)

Pre-test-sannsynlighet

Pre-test-sannsynlighet er det første steget i diagnosealgoritmen ved mistanke om DVT. Kliniske tegn og symptomer på akutt DVT er svært variable og ikke‑spesifikke. Derfor anbefales Wells-score for å evaluere pre-test-sannsynlighet1.

 

D-dimer-test

For pasienter med pre-test-sannsynlighet "DVT usannsynlig", bør det bestilles en D-dimer-test. Hvis resultatet er negativt, kan akutt DVT utelukkes og ingen behandling behøves1.

 

Venøs ultralyd

For pasienter med pre-test-sannsynlighet "DVT sannsynlig" eller en positiv D-dimer, bør det utføres en komplett venøs ultralyd1.

Referanse:

1. Mazzolai L, Aboyans V, Ageno W et al, Diagnosis and management of acute deep vein thrombosis: a joint consensus document from the European society of cardiology working groups of aorta and peripheral vascular diseases and pulmonary circulation and right ventricular function, European Heart Journal, 2017
 

PP-GEP-NOR-0506