Symptomer på DVT og LE

De vanligste symptomene på DVT er:

  • ømhet
  • smerte
  • rødhet
  • varmefølelse
  • hevelse i lår eller legg

Noen opplever smerte ved blodpropp kun når de står eller går. Det er sjelden med DVT på begge sider samtidig, men noen får det. Det er også noen som har en DVT uten å få symptomer.

De vanligste symptomer på LE er plutselig kortpustethet og respirasjonsavhengige brystsmerter. Symptomer som hoste, svimmelhet, hjertebank, svetting og lavt blodtrykk, samt symptomer på dyp venetrombose kan også forekomme.

Skaden ved lungeemboli trenger ikke nødvendigvis å bli stor, dersom blodproppen kun stenger blodtilførselen til en liten del av lungen. Er blodproppen derimot stor og blokkerer store årer i lungene, er lungeemboli livsfarlig og symptomer som kollaps eller besvimelse kan forekomme. I verste fall kan proppen blokkere hele lungepulsåren slik at alt blodet til lungene stopper opp. Blodet får dermed ikke utvekslet oksygen (O2) og karbondioksid (CO2) i lungen. Hjertet vil fortsette å pumpe, men uten noen effekt. Kroppen får ikke tilført oksygen. En slik tilstand kan være dødelig dersom behandling ikke settes i gang i tide.
 

Diagnostisering av DVT og LE

Dyp venetrombose diagnostiseres på bakgrunn av sykehistorie og kliniske funn. Diagnosen bekreftes ved ultralyd av vener, og mer sjeldent med MR eller CT.
Sykehistorie og kliniske funn er ikke i seg selv spesifikke nok til å stille en diagnose, og det anbefales å følge diagnostiske algoritmer. Det fins en egen algoritme for mistenkt dyp DVT eller LE i svangerskap.
 

Guidelines

https://files.magicapp.org/guideline/b1136bce-6dd7-4a62-adf6-1df450bffa24/1_1/pdf/published_guideline_414-1_1.pdf

Behandling ved DVT

Behandlingsmål ved dyp venetrombose er å forhindre lungeemboli og posttrombotisk syndrom.

Viktige elementer i behandlingen er:

  • akutt avlastning og elevasjon
  • tidlig mobilisering og antikoagulasjonsbehandling

Pasienter skal henvises til sykehus for diagnostikk og vurdering av antikoagulasjonsbehandling som øyeblikkelig hjelp.

 

Linkes til:

Fragmin
Om behandling av dyp venetrombose med Fragmin  - link

Pasientbrosjyre

 

 

PP-GEP-NOR-0506