Tromboseprofylakse hos medisinske pasienter

Selv om VTE ofte assosieres med operasjoner, forekommer 70–80 % av sykehuservervede, fatale lungeembolier hos medisinske pasienter. Sett bort ifra det at de tilhører en eldre kohort, har 40 % av medisinske pasienter mer enn én risikofaktor for VTE, inkluderte tidligere VTE, kreft, slag, hjertesvikt, kronisk obstruktiv lungesykdom, sepsis og sengehvile8.

Bruk av tromboprofylakse hos medisinske pasienter gir en mulighet for signifikant reduksjon av morbiditet som følge av VTE. Imidlertid er opptaket av tromboprofylakse hos medisinske pasienter dårlig, og noen studier rapporterer at hovedandelen av pasientene ikke oppnår beskyttelse8.
 

Referanse:

8.    NICE clinical guideline: Venous thromboembolism: reducing the risk: Reducing the risk of venous thromboembolism (deep vein thrombosis and pulmonary embolism) in patients admitted to hospital. Updated 2015. Available at: https://www.nice.org.uk/Guidance/CG92/ and available in full length at: https://www.nice.org.uk/guidance/cg92/evidence/full-guideline-pdf-243920129

FKtekst Fragmin

PP-GEP-NOR-0615