Tromboemboliske sykdommer 

Venøs tromboembolisme (VTE) er termen som brukes for dyp venetrombose (DVT) og lungeemboli (LE). Det er den tredje hyppigste kardiovaskulære sykdommen1,2.

Sykdomsspekteret går fra sykdom uten klinisk mistanke til klinisk uviktig til massiv embolisme som fører til død3,4.

 

 

Recognise patients at high risk for VTE

 

Nyttig om VTE

Referanser:

1.    Nutescu EA, Crivera C, Schein JR et al, Incidence of hospital readmission in patients diagnosed with DVT and PE: clinical burden of recurrent events, Int J Clin Pract; 2015:69:3:321–327
2.    Adelborg K, Sundbøll J, Sørensen HT, Arterial cardiovascular events and mortality following venous thromboembolism, Ann Transl Med 2015;3(9):117
3.    De Palo VA, Johnson AE, Venous Thromboembolism (VTE). MedScape, Updated: Nov 02, 2017
4.    Tapson VF, Advances in the Diagnosis and Treatment of Acute Pulmonary Embolism. F1000 Medicine Reports 2012, 4:9 


FKtekst Fragmin

 

PP-FRA-NOR-0178