Symptomer på migrene

Symptomene er hodepineanfall som varer mellom 4 og 72 timer, ofte ledsaget av kvalme og brekninger, foto- og fonofobi.

Hodepinen er ensidig, sidevekslende, pulserende og kan forverres ved moderat fysisk aktivitet. Anfallene ledsages av kvalme, brekninger eller lys- og lydskyhet. Migreneanfall kan etterfølges av aurasymptomer som flimmerskotom (kortvarig synsforstyrrelse), eventuelt parestesier og afasi. 
 

Referanser:

www.legemiddelhandboka.no, T6.2.1 Migrene (lest 11.05.2018 )
Norsk elektronisk legehåndbok, Migrene (lest 11.05.2018)


FKtekst Relpax

PP-GEP-NOR-0788