Hva er migrene?

Migrene er hodepineanfall av 4-72 timers varighet. Migreneanfallet utløses antakeligvis fra hjernestammen, aurafasen kommer som følge av en langsomt spredende bølge i hjernebarken som først øker og deretter reduserer nevronaktiviteten. Hjernebarkaktiviten ledsages av endringer i blodperfusjonen. Det trigeminovaskulære systemet fører til at hodets arterier dilateres. Smerten føres via den kaudale trigeminuskjerne til thalamus og cortex hvor smerten oppfattes. I løpet av migreneanfallet sensitiveseres nevroner perifert og sentralt, dette gjør sannsynligvis at pasienten blir overfølsom for en rekke stimuli. Hodepinen er ensidig, sidevekslende, pulserende og kan forverres ved moderat fysisk aktivitet.

Anfallene ledsages av kvalme, brekninger eller lys- og lydskyhet. Migreneanfall kan etterfølges av aurasymptomer som flimmerskotom (kortvarig synsforstyrrelse), eventuelt parestesier og afasi.

Referanser:

www.legemiddelhandboka.no, T6.2.1 Migrene (lest 11.05.2018)
Norsk elektronisk legehåndbok, Migrene (lest 11.05.2018)

FKtekst Relpax

PP-GEP-NOR-0788