Kompliserte intraabdominale infeksjoner (cIAI)

Intraabdominale infeksjoner er en variert sykdomsgruppe. Termen kan bredt defineres som peritoneal inflammasjon som respons på mikroorganismer, som fører til purulens i bukhulen. Gruppen deles inn i ukompliserte og kompliserte intraabdominale infeksjoner. Infeksjonen klassifiseres som komplisert når den sprer seg utenfor kildeorganet og til bukhulen1. Kompliserte intraabdominale infeksjoner gir peritoneal inflammasjon og er også forbundet med enten diffus eller lokalisert peritonitt som kan manifestere seg som en abscess1.

Vanlige infeksjonskilder ved cIAI er2:

  • Appendisitt (33,3 %)
  • Kolecystitt (14,6 %)
  • Postoperativt (15,9 %)
  • Gastroduodenale perforasjoner (13,3 %)
  • Ikke-divertikulære perforasjoner i kolon (9,9 %)

cIAI er den andre vanligste årsaken til alvorlig sepsis på intensivavdelinger, og er også en viktig årsak til morbiditet og mortalitet1.

 

I en prospektiv studie lå samlet mortalitet for cIAI på 10,5 %. De mest prevalente kausale mikroorganismene i denne studien var E. Coli (35,7 %), K. pneumoniae (9,9 %), E. faecalis (9,2 %), Bacteroides (5,9 %), Pseudomonas (5,1 %) og C. albicans (4,9 %)2. Den stigende antimikrobielle resistensen utgjør en trussel mot behandling av cIAI. Dette gjelder spesielt for Enterobacteriaceae som produserer ESBL, og disse er også de vanligste mikroorganismene i cIAI 2,3,4.

 

Foredrag: Management of bacterial cIAI in clinical practice
Matteo Bassetti forklarer i 3 korte videoer om intraabdominale infeksjoner ved intensivavdeling, prognostiske faktorer og etiologi av intraabdominale infeksjoner 

Intraabdominale infeksjoner på intensivavdeling

Prognostiske faktorer for utfallet av intraabdominale infeksjoner

Etiologi og klassifisering av intraabdominale infeksjoner

Referanser
  1. Nicole Lopez, Leslie Kobayashi and Raul Coimbra: A Comprehensive review of abdominal infections. World J, Emerg Surg. 2011; 6: 7
  2. Massimo Sartelli et. al: Compliated intra-abdominal infections worldwide:the definitive data of the CIAOW Study. World J Emerg Surg 2014;9:37.
  3. Hawser SP, Bouchillon SK, Hoban DJ, Badal RE, Cantón R, Baquero F. Incidence and antimicrobial susceptibility of Escherichia coli and Klebsiella pneumoniae with extended-spectrum beta-lactamases in community- and hospital-associated intra-abdominal infections in Europe: results of the 2008 Study for Monitoring Antimicrobial Resistance Trends (SMART) Antimicrob Agents Chemother. 2010;54(7):3043–3046
  4. Ben-Ami R, Rodriguez-Bano J, Arsian H, Pitout JD, Quentin C, Calbo ES, Azap OK, Arpin C, Pascual A, Livermore DM, Garau J, Carmeli Y. A multinational survey of risk factors for infection with extended-spectrum β-lactamase-producing Enterobacteriaceae in nonhospitalized patients. Clin Infect Dis. 2009;49:682–690
PP-GEP-NOR-0833