Symptomer ved høyt kolesterol

Hyperlipidemi er ikke forbundet med spesielle symptomer, men tilstanden øker risikoen for hjerte-  og karsykdom.

Risikofaktorer for hjerte- og karsykdom

Det er mange risikofaktorer som bidrar til økt risiko for hjerte- og karsykdommer.

Legen bør vurdere den samlede risikoprofilen og ikke ensidig vektlegge enkeltfaktorer.1

En persons risiko kan reduseres ved at en eller flere risikofaktorer påvirkes. Jo høyere risiko, jo flere tiltak er vanligvis nødvendig.1

Faktorer som påvirker risiko er blant annet alder, kolesterolverdi, høyt blodtrykk, røyking og tidlig hjertesykdom hos nære slektninger før 60 år.
 

Når bør kardiovaskulær risiko kartlegges?

  • Når en person ber om en vurdering av sin risiko eller av en enkelt risikofaktor
  • Når legen eller pasienten har kjennskap til høyt nivå av en eller flere risikofaktorer
  • Når det foreligger kjennskap til tidlig hjerte- og karsykdom i familien
  • Når det foreligger symptomer eller tegn som er forenlig med en risikotilstand

Husk også at levevaner som fysisk aktivitet, kosthold og alkoholforbruk kan bidra til total risiko.

For alle som er opptatt av hjerte- og karrisiko er det viktig å vite at det å være røykfri, holde vekten nede, ha et magert kosthold med mye frukt og grønt, samt å sørge for rikelig mosjon kan være nok til å gi betydelig reduksjon av risikoen. Hos noen med ekstra høy risiko, vil det likevel være anbefalt med forebyggende medikamenter.1

Referanse:

1. www.helsedirektoratet.no Nasjonal faglig retningslinje for forebygging av hjerte- og karsykdom (sett 08.05.2018)


FKtekst Lipitor

PP-GEP-NOR-0641