Guidelines

Hyperkolesterolemi behandles med kostendringer, regelmessig fysisk aktivitet og eventuelt medikamenter. Pasientens totalrisiko for koronarsykdom avgjør indikasjon for statinbehandling.
 

Behandlingsmål for kolesterol

I primærforebygging er det ikke definert klare behandlingsmål for totalkolesterol eller LDL-kolesterol.

Ved etablert hjerte og karsykdom vil LDL-kolesterol < 1,8 mmol/l være veiledende behandlingsmål 

Ved diabetes anbefales imidlertid et behandlingsmål < 2,5 mmol/l for LDL-kolesterol. 

Hos personer med familiære hyperlipidemier anbefales LDL-kolesterol <2,5 mmol/l. Et lavere mål for LDL-kolesterol på < 1,8 mmol/l anbefales ved familiære hyperlipidemier når statinbehandlingen startet først etter 40 år og hos slike personer med samtidig påvist hjerte- og karsykdom eller diabetes.

Referanse:

www.helsedirektoratet.no Nasjonal faglig retningslinje for forebygging av hjerte- og karsykdom (sett 08.05.2018)

 

FKtekst Lipitor

PP-GEP-NOR-0641