Diagnostisering 

Bestemmelse av total- og LDL-kolesterol er en sentral del av en total risikovurdering med hensyn til hjerte- og karsykdommer. Hyperlipidemi gir ingen symptomer før en iskemisk hendelse inntreffer og kan bare diagnostiseres ved hjelp av analyse av lipider i blod. Måling av blodtrykk hører alltid med for å vurdere samlet risikoprofil. 

Referanse:

www.legemiddelhandboka.no T8.13 Hyperlipidemi (sett 08.05.2018)
 

FKtekst Lipitor

PP-GEP-NOR-0641