Årsaker til Crohns sykdom


Årsaken til Crohns sykdom er ukjent, men det antas at genetikk, immunologi, miljø og infeksjoner er involvert i sykdomsutviklingen. Immunsystemet tolker signaler fra tarmens mikroflora feil, denne feiltolkningen aktiverer T-celler i tarmens mukosa, inflammasjonen forsterkes og vedlikeholdes av proinflammatoriske mediatorer. Crohns sykdom er en type-1 T-celle respons og det er vist en økt produksjon av TNF-α, interferon-γ og interleukin-12. 

Genetikk

  • Genetikk antas å spille en større rolle i utviklingen av Crohns sykdom sammenlignet med ulcerøs kolitt
  • Hos barn hvor en av foreldrene har inflammatorisk tarmsykdom (Crohns sykdom og ulcerøs kolitt) er risikoen 10 % for at barnet utvikler inflammatorisk tarmsykdom. I tilfeller hvor begge foreldrene har inflammatorisk tarmsykdom er risikoen for at barnet utvikler sykdom 30%
  • Flere gener antas å være involvert i sykdomsutviklingen og det er påvist at en mutasjon i NOD2 genet på kromosom 16 predisponerer for utviklingen av Crohns sykdom.   

Miljøfaktorer

  • Røyking øker risikoen for utviklingen av Crohns sykdom og reduserer effekten av medisinsk behandling
  • NSAIDs kan bidra til utvikling av Crohns sykdom
  • Tarmflora

Immunologi

  • Den totale effekten av genetikk og miljø gir en vedvarende stimulering av slimhinnens immunrespons
  • Det er påvist kvalitative forskjeller i karakteristiske forandringer mellom ulcerøs kolitt og Crohns sykdom
  • Aktiveringen av slimhinnens immunrespons medfører en produksjon av uspesifikke inflammasjonsmediatorer

Det er identifisert en rekke pro- og antiinflammatoriske cytokiner ved Crohns sykdom, og ubalansen mellom disse cytokinene antas å være viktig for utviklingen av sykdommen. I tillegg vil nedbrytningsprodukter fra pro- og antiinflammatoriske cytokiner kunne direkte eller indirekte bidra til vevsskade og celledød. Identifikasjonen av ulike cytokiner ved Crohns sykdom har gjort at dagens terapi er mer målrettet enn tidligere. 

 

Referanser:


www.legemiddelhandboka.no, T12.6.2 Crohns sykdom (sett 09.05.2018)
Norsk elektronisk legehåndbok, Crohns sykdom (sett 09.05.2018)

FKtekst Inflectra

PP-GEP-NOR-0547