Tiltak og råd

Røyking, fedme og manglende fysisk aktivitet antas å korrellere med utvikling av erektil dysfunksjon, livsstilsendringer vil kunne medføre bedring av erektil dysfunksjon.

Ved mulig endokrin dysfunksjon bør pasienten henvises til spesialist i endokrinologi.

Ved mistanke om kardiovaskulær sykdom bør pasienten henvises til spesialist i indremedisin.

Pasienten bør henvises videre ved manglende effekt av fosfodiesterase 5 inhibitorerer.

Referanser:

www.legemiddelhandboka.no, T13.3.1 Erektil dysfunksjon (16.01.2018)
Norsk elektronisk legehåndbok, Erektil dysfunksjon (16.01.2018)

PP-GEP-NOR-0737