Diagnose av ED

Diagnose av ED forutsetter at følgende faktorer er utelukket:

 • Sviktende lyst
 • Manglende evne til orgasme
 • Ejakulasjonsforstyrrelser

Faktorer som tyder på psykogen årsak:

 • Plutselig start av ED
 • Kortvarig ereksjon
 • Endringer i forholdet til partner
 • Psykologiske problemer
 • Prematur eller fraværende sædutløsning
   

Faktorer som tyder på organisk årsak:

 • Gradvis start av ED
 • Mangel på nattlige ereksjoner
 • Normal libido og sædutløsning
 • Organiske sykdommer (diabetes, nevrologisk sykdom eller hjerte-kar sykdom)
 • Operasjoner, stråling eller traumer i underlivet
 • Legemiddelbruk
 • Røyking, høyt alkoholforbruk, bruk av doping
   

Generelle råd ved diagnostisering og utredning:

 • Utredning bør bestå av en grundig sykehistorie
 • Psykososiale forhold som pasientens oppfatning av egen seksuell utførelse og generelle holdning og kunnskap om sex
 • Epidemiologiske studier viser at det kan være en sammenheng mellom utvikling av ED og kardiovaskulær sykdom, hjerneslag og dødelighet
 • Sammenheng mellom utvikling av ED og diabetes mellitus, hypertensjon, hyperlipidemi, metabolsk syndrom, depresjon og urinveisinfeksjon i de nedre urinveier
 • ED har blitt rapportert ved bruk av spesifikke legemidler, seponering eller reduksjon av dose kan gi bedring av ED
 • Psykogen eller organisk betinget? 
 • Personer med psykogent betinget ED vil kunne oppleve rigid morgen- og nattlig ereksjon
 • Progressiv ED over tid kan tyde på at ED skyldes organiske faktorer
 • Validerte spørreskjemaer og intervju av partner anbefales

 

Kilder:

www.legemiddelhandboka.no, T13.3.1 Erektil dysfunksjon (16.01.2018)
Norsk elektronisk legehåndbok, Erektil dysfunksjon (16.01.2018)

PP-GEP-NOR-0737