Hva er Crohns sykdom?


Crohns sykdom er en inflammasjon som kan ramme alle deler av mage-tarmkanalen. Crohns sykdom er segmental, granulomatøs, transmural inflammasjon, og pasientene utvikler ofte stenoser, fistler, abcesser og ulcera. Det kliniske sykdomsbildet er sammensatt og bestemt av lokalisasjon, utbredning, grad av sykdomsaktivitet og komplikasjoner. 


Crohns sykdom klassifiseres i følgende kategorier:

Mild til moderat sykdom:

  • Pasienten er oppegående og legemidler kan administreres peroralt
  • Pasienten har ingen tegn til dehydrering, abdominal ømhet, smertefulle oppfylningner, høy feber, obstruksjon eller vektap > 10 %

Moderat til alvorlig sykdom:

  • Pasienten opplever partiell eller fraværende effekt av behandlingen for mild til moderat sykdom
  • Eller det er tegn til feber, vekttap, magsmerter eller ømhet, intermitterende kvalme og brekninger, eller åpenbar anemi

Alvorlig fulminant sykdom:

  • Pasienten opplever symptomer til tross for steroidbehandling
  • Eller pasienten har høy feber, tegn til intestinal obstruksjon, slippømhet i abdomen, vedvarende brekninger, kacheksi, eller tegn på abscess.

Remisjon: 

  • Pasienten er asymptomatisk
  • Eller pasienten har fravær av inflammatoriske sekvele, inkludert pasienter som har blitt behandlet og respondert på akutt medisinsk behandling


 

Bestill pasienthefte

Pasienthefte Crohns

Hefte til pasient om Crohns (PP-GEP-NOR-0540)

Referanser:

www.legemiddelhandboka.no, T12.6.2 Crohns sykdom (sett 09.05.2018)
Norsk elektronisk legehåndbok, Crohns sykdom (sett 09.05.2018)


FKtekst Inflectra

PP-GEP-NOR-0593