Crohns sykdom 


Kronisk, inflammatorisk tarmsykdom.


Crohns sykdom er en av sykdommene som går under samlebetegnelsen inflammatorisk tarmsykdom, på engelsk kalt inflammatory bowel disease (IBD).  IBD brukes vanligvis som fellesbetegnelse på Crohns sykdom og ulcerøs kolitt

Forekomst av Crohns sykdom
Prevalensen av Crohns sykdom i Norge er 100-200 per 100.000 innbyggerer. Dette er på samme nivå som i andre vestlige land. Prevalensen av Crohns sykdom er høyest i utviklede land og på den nordlige halvkule. Menn og kvinner rammes av Crohns i omtrent like stor grad. Insidensen i Norge er ca. 7 per 100.000 per år, og høyest i aldersgruppen fra 20-30 år. 

Nyttig om Crohns sykdom

Bestill pasienthefte

Pasienthefte Crohns

Hefte til pasient om Crohns (PP-GEP-NOR-0540)

Referanser:

www.legemiddelhandboka.no, T12.6.2 Crohns sykdom (sett 09.05.2018)
Norsk elektronisk legehåndbok, Crohns sykdom (sett 09.05.2018)


FKtekst Inflectra

 

PP-GEP-NOR-0593