Symptomer på bakteriell vaginose

Det mest åpenbare symptomet er tyntflytende, ofte illeluktende utflod fra skjeden.  Denne lukten betegnes oftest som lukten av råtten fisk. I tillegg vil en del pasienter være plaget med svie og kløe i underlivet, men disse symptomene er ofte vage og i mange tilfeller ikke spesielt1

Referanse:

1. Nylehn P, Kvinnelige underlivsorganer og bryst. I: Hunskår S, red. Allmennmedisin. Oslo: Gyldendal Norsk Forlag, 2003: 598

PP-GEP-NOR-0527