Hvem får bakteriell vaginose?


Bakteriell vaginose er en lidelse som de fleste kvinner vil oppleve minst én gang i løpet av livet.

Det er sett at 10-30 % av gravide kvinner har bakteriell vaginose, og omtrent 15 % av alle kvinner som oppsøker gynekolog har det.1

Risikoen for at kvinnen skal utvikle bakteriell vaginose ser ut til å være høyere kort tid etter partnerbytte, og hos kvinner som bruker spiral. Risikoen er lavere hos kvinner som bruker p-piller.2

Noen kvinner har kronisk bakteriell vaginose uten betydelige plager, og omtrent 30 % får residiv etter behandling.3

Kvinner som har symptomer på bakteriell vaginose bør behandles. Likeledes gravide kvinner som har hatt senaborter eller premature fødsler.3

Referanser:

1. Paavonen J, Mangioni C, Martin MA et al: Vaginal Clindamycin and Oral Metronidazole for Bacterial Vaginosis: A Randomized Trial, Obstetrics & Gynecology, 2000 Aug; 96(2):256-60.
2. eMetodebok for seksuell helse, Bakteriell vaginose (sett 08.05.2018)
3. www.legemiddelhandboka.no, T 14.6.1.3 Bakteriell vaginose (sett 08.05.2018)

PP-GEP-NOR-0527