Diagnostisering av bakteriell vaginose


Diagnosen stilles på bakgrunn av de kliniske symptomene. Et typisk symptom er rikelig, tyntflytende utflod med vond lukt. Omtrent 50% har ingen symptomer.1,2

I tillegg brukes følgende diagnostikk hvor 3 av 4 positive funn indikerer bakteriell vaginose:

  • Tynn, homogen grå til hvit utflod
  • Positiv amintest eller snifftest: En kraftig fiskelukt ved lukt eller ved å ta en test av vaginalsekret og blande med KOH
  • Forekomst av Clueceller
  • pH > 4,5

 

Generelle råd ved diagnostisering og utredning


Bakteriell vaginose kan forveksles med en soppinfeksjon i underlivet. Symptomene ved bakteriell vaginose skiller seg fra symptomene ved en soppinfeksjon på følgende plagsomme måte:1
 

Bakteriell vaginose   Soppinfeksjon
Hvit, tyntflytende utflod (skummetmelkliknende)   Hvit, grynete utflod (cottage cheeseliknende)
Forhøyet pH, pH > 4,5   Sterk kløe
Fiskeluktende utflod  Sårhet
Clueceller i mikroskop  Svie 1,2


 

Referanser:

1. www.legemiddelhandboka.no, T 14.6.1.3 Bakteriell vaginose (12.10.2017)
2. Nylehn P, Kvinnelige underlivsorganer og bryst. I: Hunskår S, red. Allmennmedisin. Oslo: Gyldendal Norsk Forlag, 2003: 598

PP-GEP-NOR-0527