Årsaker til bakteriell vaginose


Bakteriell vaginose skyldes en endret sammensetning av bakteriene i underlivet.

De vanlige melkesyrebakteriene blir fortrengt av andre bakterier som gir uvanlig utflod.1

Typiske bakterier ved bakteriell vaginose er anaerobe bakterier som bacteroides og peptokokker, samt mycoplasma og gardnerella.2

Mange av bakteriene som gir bakteriell vaginose forekommer normalt i skjeden, og det er ikke kjent hvorfor konsentrasjonen plutselig kan øke hundre til tusen ganger.3

Hyppige samleier og partnerskifte kan være disponerende faktorer. Men bakteriell vaginose regnes ikke som en seksuelt overførbar sykdom, og partnerbehandling er ikke nødvendig.1
 

Referanser:

1. Nylehn P, Kvinnelige underlivsorganer og bryst. I: Hunskår S, red. Allmennmedisin. Oslo: Gyldendal Norsk Forlag, 2003: 598
2. www.legemiddelhandboken.no T 14.6.1.3 Bakteriell vaginose (sett 08.05.2018)
3. eMetodebok for seksuell helse, Bakteriell vaginose (sett 08.05.2018)

PP-GEP-NOR-0527