AMR – en global trussel mot folkehelsen

Antimikrobiell resistens (AMR) er økende og utgjør en alvorlig trussel mot den globale folkehelsen1. Hvis det ikke handles umiddelbart, kan AMR forårsake 10 millioner dødsfall per år innen 2050, og ta over for kreft som årsaken til flest dødsfall2.

Da det første antibiotikumet ble oppdaget i 1928 var det begynnelsen på en medisinsk revolusjon. Siden 1940-tallet har antibiotika vært brukt til behandling av alvorlige infeksjoner, noe som har forvandlet moderne medisin og reddet millioner av liv2. Men nå, tiår etter at de første pasientene ble behandlet med antibiotika, truer AMR med å reversere denne fremgangen. Det dreier seg ikke lenger bare om en dyster fremtidsutsikt. Det skjer her og nå i alle deler av verden, og WHO advarer om at det kan ramme hvem som helst – i alle aldre og alle land3.

Antimikrobiell resistens – Hvordan skjedde det?

Bakterier har alltid utviklet seg, og utvikling av resistens er ikke et nytt tema. I de senere år har antimikrobiell resistens blitt et alvorlig problem, da bruken av antibiotika øker samtidig som det oppdages og utvikles nye antibiotika i et langt saktere tempo2. Videre tilhører mange antibiotika samme klasse, og dermed kan resistens overfor et bestemt antibiotikum føre til resistens mot en hel klasse antibiotika4

Behovet for nye antibiotika

I februar 2017 publiserte WHO en liste over de 12 mest prioriterte antibiotikaresistente patogenene som utgjør den største trusselen mot menneskets helse, og som forskning og utvikling bør rette seg inn mot. Målet var å få et forsprang i og veilede utviklingen av nye antibiotika. Tre multiresistente gramnegative bakterier topper listen: Karbapenemresistente Acinetobacter baumanni, karbapenemresistente Pseudomonas aeruginosa og karbapenemresistente ESBL produserende Enterobacteriaceae5.

WHO vurderte nylig den nåværende kliniske utviklingspipelinen for antibakterielle legemidler for å se om de virker mot disse prioriterte patogenene. Dessverre viste funnene deres at de fleste legemidlene i pipelinen var modifikasjoner av eksisterende antibiotikaklasser, og at det behøves flere investeringer for å oppdage mer innovative antibiotika uten kryss- eller koresistens overfor eksisterende klasser6.

Nyttig om AMR

Pneumoni/lungebetennelse

Påmelding til nyhetsbrev

Meld deg på

I våre nyhetsbrev tilbyr vi faglig informasjon om våre legemidler og terapiområder.

Referanser:

1. WHO fact sheet on antimicrobial resistance. Available here 
2. Antimicrobial Resistance: Tackling a crisis for the health and wealth of nations. December 2014. Available here 
3. WHO news release: WHO’s first global report on antibiotic resistance reveals serious, worldwide threat to public health. Avilable here
4. WHO Global Action Plan, 2015. Available here
5. WHO: Global priority list of antibiotic-resistant bacteria to guide research, discovery, and development of new antibiotics. February 2017. Available here 
6. WHO: Antibacterial Agents in Clinical Development. An analysis of the antibacterial clinical development pipeline, including tuberculosis. September 2017. Available here 
7. The European Council conclusions on the next steps under a One Health approach to combat antimicrobial resistance. June 2016. Available here 
8. The European Commission: A European One Health Action Plan against Antimicrobial Resistance
(AMR). Available here 
9. Declaration by the Pharmaceutical, Biotechnology and Diagnostics Industries on Combating Antimicrobial Resistance. January 2016. Available here 
10. https://antibiotic.ecdc.europa.eu/en
11. http://www.who.int/campaigns/world-antibiotic-awareness-week/en/
12. http://www.who.int/antimicrobial-resistance/publications/global-action-plan/en/
13. European Commission: AMR – a European and global challenge. Available here
14. The World Bank: Drug-Resistant Infections: A Threat to Our Economic Future. Available here 

FKtekst Zavicefta

 

 

 

PP-GEP-NO-0773