Aktuelle tema

Legemiddelresistens - et fremvoksende paradigme

Legemiddelresistens kompliserer kampen mot ulike sykdommer, fra antibiotikaresistente bakterieinfeksjoner til legemiddelresistent HIV, tuberkulose og malaria.

Aktuelle tema

Biotilsvarende legemidler - nå og i fremtiden

Biotilsvarende legemidler blir i stadig økende grad brukt til å behandle sykdommer som revmatoid artritt, ulcerøs kolitt og kreft. De er attraktive fra betalerens synsvinkel innenfor et helsevesen med økt fokus på kostnader og økt behov for behandling. Men full aksept for biotilsvarende legemidler tar tid.
 

biosimilar
Aktuelle tema

Legemiddelresistens - et fremvoksende paradigme

Legemiddelresistens kompliserer kampen mot ulike sykdommer, fra antibiotikaresistente bakterieinfeksjoner til legemiddelresistent HIV, tuberkulose og malaria.

resistens
Aktuelle tema

Patient empowerment – Hva og hvordan?

Pasientmedvirkning er et ord som kan dukke opp når man diskuterer lege-pasientforhold. Men hva er pasientmedvirkning og hvordan kan det påvirke den kliniske settingen? 

pasient

Foreslå et tema

Foreslå et tema

Hvilket tema er du interessert i?

Gi oss tilbakemelding på hva du ønsker å høre mer om. Fyll ut skjema og vi vil komme tilbake til deg.
Tusen takk.

For å kunne svare på din henvendelse må Pfizer AS (Pb 3,1324 Lysaker) behandle de oppgitte personopplysningene fra deg. Pfizer er et internasjonalt selskap så opplysningene vil også bli lagret utenfor Europa, f.eks. USA. Du kan når som helst trekke ditt samtykke til denne behandlingen ved å kontakte oss på nytt. Du kan lese mer om hvordan vi behandler dine personopplysninger, hvem vi deler dem med, hvor lenge vi oppbevarer dem mv. her

PP-GEP-NOR-0816