Viagra effekt

Viagra er en effektiv behandling av erektil dysfunksjon (impotens) med ulik etiologi. Viagra forbedrer ereksjonen og gir et mer tilfredstillende seksualliv for menn med erektil dysfunksjon. Seksuell stimulering er nødvendig for at Viagra skal gi effekt1.

Viagra dokumentert god effekt

Viagra har i studier blitt administrert til over 8000 pasienter i alderen 19-87 år.

I studier med faste doser sammenlignet med placebo var andelen pasienter som rapporterte at behandlingen ga forbedret ereksjon:

Styrke                 Andel som rapporterete forbedret ejeksjon
Viagra 25 mg 62%
Viagra 50 mg74%
Viagra 100mg82%

Basert på alle studiene var andelen pasienter som rapporterte forbedring ved bruk av Viagra  følgende:

Årsak til erketil dysfunksjonAndel som rapporterte forbedret ereksjon
Psykogen erektil dysfunksjon84%
Blandet erektil dysfunksjon77%
Organisk erektil dysfunksjon68%
Eldre67%
Diabetes mellitus59%
Iskemisk hjertesykdom69%
Hypertensjon68%
TURP (Transuretral reseksjon av prostata)61%
Radikal prostatektomi43%
Ryggmargsskade83%
Depresjon75%

 

Relaterte terapiområder

Referanse:

1. Viagra SPC pkt. 5.1, 29.11.2018

PP-GEP-NOR-0715