Viagra dosering

Viagra er tilgjengelig i 25, 50 og 100 mg. Anbefalt dose er 50 mg tatt ved behov ca 1 time før seksuell aktivitet. Basert på effekt og tolerabilitet kan dosen økes til 100 mg eller reduseres til 25 mg. Høyeste anbefalte doseringsfrekvens er én dose per dag. Anbefalt maksimaldose er 100 mg.

Dersom Viagra tas sammen med mat, kan virkningen forsinkes i forhold til om den tas fastende.

For at Viagra skal ha effekt kreves seksuell stimulering.

 

Viagra dosering

Relaterte terapiområder

Referanse:

Viagra SPC pkt. 4.2, 29.11.2018

 

PP-GEP-NOR-0715