Viagra bivirkninger

De vanligste bivirkningene ved bruk av Viagra sett i kliniske studier var hodepine, rødme, dyspepsi, nesetetthet, svimmelhet, kvalme, hetetokter, synsforstyrrelser, cyanopsi og tåkesyn.

For fullstendig oversikt over kontraindikasjoner, advarsler og forsiktighetsregler, interaksjoner og bivirkninger, se preparatomtalen.  

Relaterte terapiområder

Referanse:
Viagra SPC, pkt. 4.8, 29.11.2018
PP-GEP-NOR-0715