Viagra logo

Viagra brukes som behandling for menn med erektil dysfunksjon

Viagra er indisert til voksne menn med erektil dysfunksjon, som er manglende evne til å få eller beholde en ereksjon som er tilstrekkelig for tilfredsstillende seksuell aktivitet.

For at Viagra skal ha effekt kreves seksuell stimulering.1

Viagra dosering

Relaterte terapiområder

Referanse:
Viagra SPC, 29.11.2018
PP-GEP-NOR-0715