Synarela bivirkninger

Innledende behandling kan medføre forbigående forverring av endometriose, og langtidsbehandling kan føre til menopausal tilstand. Bivirkninger forekommer hos ca. 70-80 % av pasientene, og vanligst er hetetokter som forekommer hos ca. 90 % av disse pasientene. En annen følge av den nedsatte østrogenproduksjonen er en reversibel reduksjon av bentettheten.

Svært vanlige (≥1/10): 

 • Vektøkning 
 • Emosjonell instabilitet, redusert libido
 • Hodepine
 • Hetetokter
 • Rhinitt
 • Akne, seborré
 • Myalgi
 • Brystatrofi, vaginal tørrhet
 • Ødem 

Vanlige (≥1/100 til <1/10): 

 • Overfølsomhetsreaksjoner mot legemidlet (brystsmerter, åndenød, kløe, utslett og urtikaria)
 • Nedsatt østrogenproduksjon
 • Vektreduksjon
 • Depresjon og humørforandringer (ved langtidsbruk), insomnia, økt libido
 • Parestesi
 • Hypertensjon
 • Hypotensjon
 • Hirsutisme
 • Indusert menopause, blødninger fra uterus
 • Reduksjon av bentetthet

For fullstendig oversikt over bivirkninger, se preparatomtalen.

Referanse:

1. Synarela SPC 18.12.2014

PP-SYN-NOR-0013