Relpax refusjon

N02C C06  Eletriptan

Refusjonsberettiget bruk:
Akutt behandling av hodepinefasen av migreneanfall med eller uten aura.

Refusjonskode:

ICPC Vilkår nrICD Vilkår nr
N89Migrene-G43Migrene-

Vilkår:
Ingen spesifisert.

Relaterte terapiområder

Referanse:

FKtekst Relpax 15.02.2018

PP-GEP-NOR-0713