Relpax indikasjon

Til voksne for akutt behandling av hodepinefasen av migreneanfall med eller uten aura.

Relaterte terapiområder

Referanse:

Relpax SPC pkt. 4.1, 04.06.2014

PP-GEP-NOR-0713