Relpax bivirkninger

De vanligste bivirkningene ved bruk av Relpax sett i kliniske studier var asteni, somnolens, kvalme og svimmelhet.

For fullstendig oversikt over kontraindikasjoner, advarsler og forsiktighetsregler, interaksjoner og bivirkninger, se preparatomtale.

Relaterte terapiområder

Referanse

Relpax SPC, pkt. 4.3, 4.4, 4.8, 15.02.2018

PP-GEP-NOR-0713