Neurontin dosering

Gabapentin kan tas med eller uten mat og kapslene bør svelges hele med rikelig drikke (f.eks. et glass vann).

Anbefalt dosering av Neurontin

Anbefalt dosering av Neurontin

* Basert på den enkelte pasients respons og toleranse, kan dosen økes videre med 300 mg/dag hver 2-3 dag, inntil maksimal dose på 3600 mg/dag.

 
Titrering

Det må brukes minst en uke på opptitrering til en dose på 1800 mg/dag, minst 2 uker på opptitrering til en dose på 2400 mg/dag og minst 3 uker på opptitrering til en dose på 3600 mg/dag. Langsommere titrering av dosen kan være nødvendig for enkelte pasienter. Den totale daglige dosen bør fordeles på tre enkeltdoser. For å hindre gjennombruddsansfall skal maksimalt tidsintervall mellom dosene ikke overskride 12 timer. Dosejustering kan være nødvendig hos pasienter med nedsatt nyrefunksjon, se egen doseringstabell i felleskatalogteksten/preparatomtalen.

Referanse:

Neurontin SPC pkt 4.2, 19.01.2018
 

PP-MEU-NOR-0009