Neurontin logo

Neurontin er et antiepilektikum 

Neurontin brukes blant annet til behandling av perifer nevropatisk smerte som f.eks. smertefull diabetisk nevropati og postherpetisk nevralgi hos voksne.

Langvarig smerte (> 3 mnd.) kan ha flere årsaker; nociceptiv smerte, nevropatisk smerte og blandet nociceptiv/nevropatisk smerte

De underliggende mekanismene for hver av disse typene av kronisk smerte er distinkt forskjellige og behandlingen ved disse tilstandene er også ulik. Det er derfor viktig å identifisere hvilken type smerte pasienten har, og om det evt. kan foreligge en blandet nociseptiv/nevropatisk tilstand.

Neurontin brukes i behandling av nevropatisk smerte.
 

Referanse:

1. McCarberg B. Contemporary management of chronic pain disorders, J Fam Pract. 2004;53(Suppl 10):S11-S22
 

PP-MEU-NOR-0009