Ubehag og bivirkninger

Bivirkninger

Loette kan som andre medisiner gi bivirkninger. All hormonell prevensjon som inneholder en kombinasjon av et østrogen og et progestogen (kombinasjons-p-piller, p-plaster eller p-ring) øker risikoen for å få blodpropp. Risikoen for blodpropp er liten (5-12 tilfeller per 10 000 kvinner per år), men blodpropper kan være alvorlige og i svært sjeldne tilfeller kan de være dødelige.

Det er viktig å informere p-pillebrukere om å kontakte lege ved mistanke om alvorlige bivirkninger som for eksempel blodpropp.


Svært vanlige bivirkninger 
De vanligste bivirkningene (kan forekomme hos flere enn 1 av 10 personer) ved bruk av Loette er hodepine, inkludert migrene, og småblødninger (gjennombruddsblødning/ sporblødning).


Vanlige bivirkninger (kan forekomme hos opptil 1 av 10 personer)
Infeksjon i skjeden inkludert soppinfeksjon, humørforandringer inkludert depresjon, angst, svimmelhet, kvalme, magesmerter, kviser, væskeansamling (ødem), vektforandring (økning eller reduksjon), brystsmerter, ømme bryster, smertefull menstruasjon, forandring i menstruasjonsmengde, forandring i, og sekresjon fra livmorhalsen, manglende menstruasjon.

For fullstending oversikt over bivirkninger, se Loette SPC, 21.08.2018 pkt 4.8. 

Tegn på blodpropp


Nedenfor finnes en oversikt over typiske tegn på blodpropp. Ved mistanke om blodpropp må lege kontaktes umiddelbart.

Blodpropp i samleåre (vene)
Sterke smerter i ett ben eller én arm.
Hevelse i ett ben eller én arm.

Blodpropp i lungene
Plutselig, kraftig hoste uten årsak.
Plutselige pustevansker.

Blodpropp i pulsårer 

 • Smerter i brystet eller i venstre arm.
 • Plutselige pustevansker.
 • Uvanlig, kraftig eller langvarig hodepine.
 • Kraftige eller langvarige migreneanfall.
 • Nedsatt syn eller dobbeltsyn.
 • Problemer med å snakke.
 • Svimmelhet.
 • Plutselig, nedsatt bevegelighet i arm eller ben.
 • Nummenhet eller nedsatt følelse i en del av kroppen.
 • Kraftige magesmerter.


Hvordan redusere faren for blodpropp? 

Risikoen for blodpropp er størst de første 6-12 månedene etter oppstart på p-piller.
Det er likevel viktig å være oppmerksom på at blodpropp også kan oppstå lenge etter oppstart.

Gode råde å gi brukere av Loette:

 • P-pillen bør brukes fast og unødvendige pauser unngås
 • Man må ikke låne p-piller av andre
 • P-pillebrukere som røyker bør oppfordres til å slutte

For mer informasjon om kombinert hormonell prevensjon og risiko for blodpropp, se Legemiddelverkets hjemmeside


Referanse:  
Legemiddelverket, P-piller og fare for blodpropp https://legemiddelverket.no/bivirkninger-og-sikkerhet/rad-til-helsepersonell/p-piller/p-piller-og-fare-for-blodpropp (hentet dato: 28.11.2018)

 

Blødning

Man er beskyttet mot graviditet selv om man opplever småblødninger når man tar de rosa p-pillene.

Blødninger har ingenting å si for hvor sikker p-pillen er. Det viktige er at p-pillen tas hver dag til omtrent samme tid.

Hvis man utsetter mensen flere ganger ved å hoppe over de hvite p-pillene, er det større mulighet for å få en blødning når man tar de rosa p-pillene.

Ved bruk av Loette vil man normalt få en blødning i løpet av de dagene man tar de hvite p-pillene. Hos de fleste vil blødningen etter hvert bli mindre enn om de ikke bruker p-piller.

Hvis man ikke får en blødning i den perioden man tar de hvite p-pillene kan det være et tegn på graviditet. Ved uteblitt blødning bør man kontakte lege og ta en graviditetstest.
 

Oppkast og/eller diaré

Ved oppkast eller diaré mindre enn 4 timer etter at man har tatt en rosa p-pille, vil p-pillen være mindre sikker.

Hva skal man gjøre?
Man skal da ta en ny p-pille fra et nytt brett så fort man kan.

Oppkast og/eller diaré over lengre tid
Man er mindre beskyttet mot graviditet hvis det går mer enn 36 timer mellom to p-piller.

Hva skal man gjøre?
Man skal gjøre det samme som ved glemt p-pille.
 

Vekt

Man kan oppleve vektforanding  (økning eller reduksjon) ved bruk av p-piller. Dette er forskjellig fra jente til jente. Man kan ikke se noen forskjeller mellom de ulike p-pillene når det gjelder vekt. Om bruker opplever plagsomme vektendringer, kan lege kontaktes.

Referanser: 1. Gallo MF et al. Combination contraceptives: effects on weight Cochrane The Cochrane Library 2011, 9, 2. O'Connell KJ et al. Contraception 2005; 72(5): 323-7.
 

Kviser

Det er forskjellig hvordan p-piller virker på huden hos de som bruker p-piller. Studier med lavdoserte p-piller (100 μg levonorgestrel/20 μg etinyløstradiol), som Loette 28, har vist en 35% reduksjon av det totale antall aknelesjoner i ansiktet.
 

Referanse:

Loette SPC, 21.08.2018

PP-LOE-NOR-0033