Start av behandling med Loette

Ingen tidligere bruk av hormonelle prevensjonsmidler (i løpet av den siste måneden)

Første tablett med Loette 28 skal tas på dag 1 i kvinnens normale menstruasjonssyklus (dvs. første dagen av menstruasjonsblødningen). Det er også mulig å starte på dag 2-7, men i løpet av den første perioden anbefales da en annen prevensjonsmetode (f.eks. kondomer og sæddrepende middel) i tillegg de 7 første dagene en tar tablettene.

Bytte fra en annen kombinasjons p-pille

Bytte fra p-piller med 21 tabletter på hvert brett: Man gjør seg ferdig med brettet og begynner deretter helst på Loette neste dag uten avbrudd, og ikke senere enn dagen etter den vanlige tablettfrie perioden.

Bytte fra p-piller med 28 tabletter på hvert brett: Dersom det nåværende brettet med p-piller inneholder inaktive tabletter, behøver man ikke å ta disse, men skal helst begynne rett på Loette neste dag, og ikke senere enn dagen etter perioden med inaktive tabletter.

Bytte fra minipiller

Ved bytte fra minipiller  kan man starte med Loette 28 når som helst i menstruasjonssyklusen, dagen etter at man har sluttet med minipillen.
Kvinnen bør anbefales å bruke tilleggsprevensjon de 7 første dagene hun tar tablettene.

Bytte fra injeksjon, implantat eller spiral

Dersom man bytter fra implantat skal man begynner på Loette dagen etter at implantatet er fjernet.

Dersom man bytter fra injeksjon skal man begynne på Loette den dagen man skulle fått neste injeksjon.

Dersom man bytter fra spiral (som bare inneholder progestin) skal man begynne på Loette dagen etter at spiralen er tatt ut.

I alle disse situasjonene bør kvinnen anbefales å bruke tilleggsprevensjon de 7 første dagene hun tar tablettene.

Oppstart etter abort i første trimester

Medikasjonen kan startes umiddelbart. Andre prevensjonsmetoder er i så fall ikke nødvendig.

Oppstart etter fødsel eller abort i andre trimester

Siden den umiddelbare post-partum perioden er assosiert med en økt risiko for tromboemboli, skal p-piller ikke anvendes tidligere enn 28 dager etter fødsel hos ikke-ammende kvinner eller etter abort i andre trimester. Kvinnen skal anbefales å bruke tilleggsprevensjon de 7 første dagene hun tar p-piller. Dersom samleie har funnet sted, må graviditet utelukkes før en starter med et kombinasjonspreparat, eller kvinnen må vente på sin første menstruasjonsperiode.
 

Referanse:

Loette SPC pkt 4.2, 21.08.2018

PP-LOE-NOR-0033