Start av behandling med Loette

Ingen tidligere bruk av hormonelle prevensjonsmidler (i løpet av den siste måneden)
Første tablett med Loette 28 skal tas på dag 1 i kvinnens normale menstruasjonssyklus (dvs. første dagen av menstruasjonsblødningen). Det er også mulig å starte på dag 2-7, men i løpet av den første perioden anbefales da en annen prevensjonsmetode (f.eks. kondomer og sæddrepende middel) i tillegg de 7 første dagene en tar tablettene.

Skifte fra et annet kombinert hormonelt prevensjonsmiddel
Bruken av Loette 28 skal helst starte dagen etter den siste aktive tabletten i den foregående pakningen med kombinasjonspreparat, og ikke senere enn dagen etter den vanlige tablettfrie perioden eller perioden med inaktive tabletter etter forutgående kombinasjonspreparat.

Skifte fra et prevensjonsmiddel som kun inneholder progestogen (minipille, progestageninjeksjon, implantat, spiral)
Kvinnen kan når som helst skifte fra en ren progestagen-metode og begynne med Loette 28 neste dag. Hun bør starte med Loette 28 dagen etter fjerning av et implantat eller spiral, og dersom hun bruker injeksjon, dagen da neste injeksjon skal foretas. I alle disse situasjonene, bør kvinnen anbefales å bruke tilleggsprevensjon de 7 første dagene hun tar tablettene.

Etter abort i første trimester
Medikasjonen kan startes umiddelbart. Andre prevensjonsmetoder er i så fall ikke nødvendig.

Etter fødsel eller abort i andre trimester
Siden den umiddelbare post-partum perioden er assosiert med en økt risiko for tromboemboli, skal p-piller ikke anvendes tidligere enn 28 dager etter fødsel hos ikke-ammende kvinner eller etter abort i andre trimester. Kvinnen skal anbefales å bruke tilleggsprevensjon de 7 første dagene hun tar p-piller. Dersom samleie har funnet sted, må graviditet utelukkes før en starter med et kombinasjonspreparat, eller kvinnen må vente på sin første menstruasjonsperiode.
 

Referanse:

Loette SPC pkt 4.2, 24.07.2017

PP-LOE-NOR-0031