P-piller: Råd ved oppkast og diaré

Ved oppkast er det mulig at absorpsjonen ikke blir fullstendig slik at tilleggsprevensjon bør benyttes.

Dersom oppkast og/eller diaré inntreffer mindre enn 4 timer etter tablettinntak, gjelder rådet som for utelatte tabletter. Kvinnen må ta de(n) ekstra tabletten(e) fra et nytt brett.

Glemte p-piller
 

Referanse:

Loette SPC pkt 4.2, 24.07.2017

PP-LOE-NOR-0031