P-piller og blodpropp

Legemiddelverkets anbefalinger for bruk av p-piller og risiko for blodpropp:
Det har vært kjent i nær 50 år at p-piller gir økt risiko for blodpropp. Faren for blodpropp er størst de første 6–12 månedene etter at man begynner med p-piller. Det er svært viktig at kvinner som bruker p-piller, og som får plager som kan tyde på blodpropp, tas alvorlig av helsevesenet.

P-piller og fare for blodproppHentet dato: 03.04.2017

Risiko for blodpropp ved bruk av p-piller:

Viktige risikofaktorer for blodpropp1,2:

  • Familiær venøs tromboembolisk sykdom
  • Trombofili - koagulasjonsforstyrrelser
  • Overvekt - BMI > 30
  • Hjerte/karsykdom
  • Alder
  • Røyking
  • Hypertensjon
  • Hyperlipidemi

Informasjon om blodpropp (tromboser)

Referanser:

1. Loette SPC pkt 4.4, 24.07.2017
2. Anderson FA, Spencer FA. Risk factors for venous thromboembolism. Circulation. 2003; 107: I-9 - I-16

PP-LOE-NOR-0031