Loette kan gi reduksjon av kviser

Studier med lavdoserte p-piller (100 μg levonorgestrel/20 μg etinyløstradiol), som Loette 28, har vist en 35% reduksjon av det totale antall aknelesjoner i ansiktet.

Referanse:

Loette SPC pkt 5.1, 24.07.2017

PP-LOE-NOR-0031