Loette indikasjon

Antikonsepsjon.

Beslutningen om å forskrive Loette 28 bør være basert på den enkelte kvinnes nåværende risikofaktorer, spesielt risikofaktorer for venøs tromboembolisme.

 

Se viktig sikkerhetsinformasjon ved bruk av Loette

Referanse:

Loette SPC pkt. 4.1, 21.08.2018

PP-LOE-NOR-0033