Loette indikasjon

Antikonsepsjon.

Beslutningen om å forskrive Loette 28 bør være basert på den enkelte kvinnes nåværende risikofaktorer, spesielt risikofaktorer for venøs tromboembolisme.

Referanse:

Loette SPC pkt. 4.1, 24.07.2017

PP-LOE-NOR-0031