Loette dosering

Behandling skal ikke startes ved mistanke om graviditet. Ved påvist graviditet seponeres legemidlet.

Tablett 1-21 inneholder aktive innholdsstoffer (aktive tabletter).
Tablett 22-28 inneholder ingen aktive innholdsstoffer (inaktive tabletter).

Tablettene må tas i den rekkefølge som er angitt på brettet. Tablettene inntas hver dag til omtrent samme tid, og sammen med noe å drikke. Det skal tas én aktiv tablett hver dag sammenhengende i 21 dager, etterfulgt av 7 dager med inaktive tabletter. Hver påfølgende pakning startes på dagen etter den siste inaktive tabletten. I perioden med inaktive tabletter inntreffer en bortfallsblødning som starter 2-3 dager etter siste aktive tablett, og vil kunne vare inntil neste brett påbegynnes.
 

Referanse:

Loette SPC pkt 4.2, 21.08.2018

PP-LOE-NOR-0033