Loette bivirkninger

Svært vanlige (>1/10)
Hodepine, inkludert migrene, gjennombruddsblødning/sporblødning

Vanlige (>1/100 til <1/10)
Vaginitt, inkludert candidiasis, stemningsforandringer inkludert depresjon, angst, svimmelhet, kvalme, magesmerter, akne, brystsmerter, ømme bryster, dysmenoré, forandring i menstruasjonsmengde, forandring i cervix-ektopi og sekresjon, amenoré, væskeretensjon, ødemer, vektforandring (økning eller reduksjon)

Beskrivelse av utvalgte bivirkninger 

Økt risiko for arterielle og venøse trombotiske og tromboemboliske hendelser, inkludert hjerteinfarkt, slag, såkalt transitorisk iskemisk attakk, venetrombose og lungeemboli er observert hos kvinner som bruker kombinerte hormonelle prevensjonsmidler. 

Se viktig sikkerhetsinformasjon ved bruk av Loette

Følgende alvorlige bivirkninger har vært rapportert hos kvinner som bruker kombinasjons-p-piller: 

  • Hypertensjon
  • Levertumor 
  • Crohns sykdom, ulcerøs colitt, porfyri, systemisk lupus erytematosus, herpes gestationis, Sydenhams chorea, hemolytisk uremisk syndrom, kolestatisk gulsott

For fullstendig oversikt over bivirkninger, se preparatomtalen.
 

Referanse:

Loette SPC pkt. 4.8, 21.08.2018

PP-LOE-NOR-0033